Ubytování Zadar

Arabský poloostrov

Arabský poloostrov je největší poloostrov na světě. Tento poloostrov se nachází v jihozápadní Asii mezi Ománským a Perským zálivem, Hormuzským průlivem, Arabským mořem, Adeským zálivem a Rudým mořem.

Arabský poloostrov od sebe odděluje Afriku pouhým průlivem Báb-al-Mandab. Na málo členěném Arabském poloostrově převažují pouště z nichž největší je Nafúd, poté Rub-al-Chálí a na konec malá poušť Dahná. Nejvíce plochy Arabského poloostrova zabírá stát Saudská Arábie (77%). Dále zde leží státy Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Demokratický Jemen, Jemen a Katar.

Jiné mravy, jiné zákony

Například homosexualita je ve všech států, kromě Izraele, na poloostrově těžký zločin. Dokonce i cizincům hrozí několik měsíců vězení, nebo dokonce smrt.


Copyright © 2009+ by Jakub Sladkovský
Text těchto stránek nesmíte kopírovat.